Bruksmuseét
Bruksmuséet
Bruksmuseét
Göra

Robertsfors Bruksmuseum

Museet visar industrialismens framväxt från 1758 till mitten av 1900-talet. Hur lilla bondbyn Edfastmark vid Rickleån, blev Robertsfors Bruk. I samlingen ingår ellok och vagnar från slutet av 1800-talet, förvarade i ett restaurerat lokstall.

Loken körs ej sommaren 2021.

Fika finns att köpa!

Varmt välkomna!