Musikens Robertsfors

Musiken har en lång tradition i Robertsfors. I slutet av 1800-talet bildades Robertsfors Hornmusikkår och 1958 fattades ett avgörande beslut. En musikledartjänst inrättades och Västerbottens första musikskola startade. Robertsfors Musikskola som varit verksam mer än 50 år är alltså en av Sveriges äldsta musikskolor. Under åren har ett stort antal elever fått sin första musikaliska utbildning här t.ex. Sahara Hotnights, Frida Hyvönen, Jimmy Källqvist, Fredrik Wännman och många fler.

Robertsfors musikskola

Under 2013 och 2014 firar Robertsfors kommun musikskolans 55 års-jubileum. Musikskolan har bidragit till att ett flertal av eleverna på ett eller annat sätt livnär sig inom musikbranschen, de driver studio, jobbar som ljudtekniker mm. Musikskolan har i dag fem lärare och drygt 60% av eleverna i årskurs 4-9 går i musikskolan. Ett av de arrangemang som anordnas med anledning av jubileet är en konsert den 12/4 där flera av våra stora internationellt kända artister kommer hem och blandar dem med våra otroligt duktiga lokala musiker i Robertsfors kommun och resterande regionen. Konserten genomförs i Jenningshallen och är gratis för allmänheten, men kom i tid då antalet platser är begränsat. Till konserten kommer bland annat Frida Hyvönen, Josephine Forsman (Sahara Hotnights), Jimmie Källqvist (idolorkestern), Fredrik Wännman (melodifestivalen) hem plus många många fler. Passa på att avnjut en fantastisk konsert där Robertsfors kommun visar upp sin musikskola samt flera av de före detta eleverna som idag är stora stjärnor. Vi hoppas på en magisk kväll!

Musik i kombination med skådespeleri har också lång tradition i Robertsfors kommun. I över 40 år har Robertsfors Musiksällskap varit aktiva och genom stora mängder ideellt arbete producerat ett 20-tal musikaluppsättningar. Uppsättningar som satt Robertsfors kommun på ”kulturkartan”. Nu är de aktuella med musikalen Anything Goes. Robertsfors Teater & Musik är Riksteaterns lokalavdelning och möjliggör för boende i kommunen att få ta del av ett brett utbud av föreställningar av varierande slag. Robertsfors konstföreningen ordnar en handfull högkvalitativa utställningar varje år i Galleri Blickpunkten.

Allt detta har gett Robertsfors ett rykte som en levande kulturkommun. Det finns ett stort ideellt engagemang och allt fler inom det lokala näringslivet ser också kultur som en utvecklingsfaktor, något som bidrar till att skapa tillväxt.

De kreativa näringarna i vid bemärkelse ses idag som intressanta för kommunens utveckling. Detta gör att det finns en god grund att utgå från och därigenom nå visionen om att bli ”Sveriges bästa kommun” utifrån ett kulturellt och kreativt perspektiv. Att få kulturbrisen att övergå i full kulturorkan. Genom detta projekt "Robertsfors + Musik = Sant" vill vi ge näring åt gamla traditioner och skapa förutsättningar för en ny och framåtsyftande näring.