Flottarstigen

Fiskestigen

Vandra längs Rickleån

Den gamla Flottarstigen och Fiskestigen längs Rickleån, löper från Överklinten via Robertsfors centralort vidare till Rickleåns mynning och naturreservatet Klubben. Vandringen är ca 3 mil lång och är lätt. Här finns grillplatser, toaletter, vindskydd och bänkbord på flera platser. Du har stor chans att se bäver i området. En "digital guide" finns, med koordinatsatta, intressanta platser längs vandringsleden.

Kvarnen i Överklinten

Vid kvarnforsen i Överklinten har det funnits en kvarn sedan början på 1600-talet. Nuvarande kvarn byggdes 1935 och var i bruk fram till 1980-talet. I början av 2000-talet bygdes kvarnen om till hotell och restaurang.

Övre och Nedre Siknäs

Övre Siknäs kallas i dag allmänt Siknästorpet och ägs i dag av Friluftsfrämjandet i Överklinten. 1799 togs det upp som krononybygge tillsammans med Nedre Siknäs. Den ursprungliga enkelstugan och bagarstugan finns kvar än i dag.