Biografen, Centrumhuset

Här kan man se vanlig film och 3D, det är även möjligt att visa live-sändningar från sportevenemang och konserter!

Biografen drivs av Centrumhusföreningens biografgrupp.

Kontakta Ingemar Öhgren på tel 073-830 00 14 om du vill hjälpa till!

 

Bestämelser om åldersgränser vid bioföreställningar:

Vid föreställningar där åldersgränserna 7, 11 eller 15 år fastställts för tillträde:

Biografpersonalen är skyldig att i tveksamma fall kräva att vederbörande styrker sin ålder.

 

Barntillåten film är tillåten för alla åldrar.

I sällskap med vuxen äger barn under 7 år tillträde till filmer godkända från 7 år.

Barn som fyllt 7 år äger tillträde till filmer godkända från 11 år i vuxet sällskap.

Barn mellan 11 och 14 år äger tillträde till filmer från åldersgräns 15 år i vuxet sällskap.

En person som fyllt 18 år räknas som vuxen.

 

Priser:

"Vanlig" film: barn 50 kr, vuxna 100 kr

"3D": barn 50 kr, vuxna 100 kr

 

Aktuella biofilmer. 

http://www2.visitrobertsfors.se/sv/evenemang?filter=t%3Dbio%3Bd%3D201808...